Các môn khác

Tổng cục TDTT sẽ phải kiện toàn cơ cấu tổ chức

SGGPO

Tới đây, cơ quan quản lý cao nhất về lĩnh vực thể thao thuộc Bộ VH-TT-DL là Tổng cục TDTT sẽ phải kiện toàn cơ cấu tổ chức theo các Nghị quyết đã được ban hành.

Tổng cục TDTT vừa triển khai họp hội nghị giao ban công tác Đảng 6 tháng đầu năm. Tới đây, Bộ VH-TT-DL sẽ có phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tổng cục TDTT. Ảnh: QUÝ BẢNG.TCTDTT

Tổng cục TDTT vừa triển khai họp hội nghị giao ban công tác Đảng 6 tháng đầu năm. Tới đây, Bộ VH-TT-DL sẽ có phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tổng cục TDTT. Ảnh: QUÝ BẢNG.TCTDTT

Trong ngày 7-7, dự kiến lãnh đạo Tổng cục TDTT có cuộc làm việc cùng các đơn vị, các Vụ chuyên môn của mình để thảo luận triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ VH-TT-DL về phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tổng cục TDTT.

Trước đó, trong ngày 2-7 vừa qua, Bộ Nội vụ đã có văn bản gởi Bộ VH-TT-DL để đề nghị Bộ VH-TT-DL tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch, Tổng cục TDTT theo hướng giảm cấp trung gian (không duy trì mô hình tổng cục), bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo yêu cầu Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội và Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12-8-2021 của Chính phủ, Thông báo số 16/TB-BCĐĐMSXTCBM ngày 21-1-2022 của Ban chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo văn bản, Bộ VH-TT-DL phải gửi hồ sơ dự thảo về phương án kiện toàn cơ cấu tổ chức Tổng cục Du lịch và Tổng cục TDTT về Bộ Nội vụ trước ngày 10-7-2022.

Nghị định số 79/2017NĐ-CP (ngày 17-7-2017) của Chính phủ, Bộ VH-TT-DL có 3 Tổng cục và tương đương (gồm Tổng cục TDTT, Tổng cục Du lịch, Ban quản lý làng văn hóa-du lịch Việt Nam).

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục TDTT thuộc Bộ VH-TT-DL đã được quy định rõ trong Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 7-5-2018. Ở cơ cấu tổ chức thì hiện Tổng cục TDTT có 18 cơ quan trực thuộc, trong đó các Vụ thể thao thành tích cao 1, Vụ thể thao thành tích cao 2, Vụ thể thao quần chúng là những cơ quan tham vấn về chuyên môn. Tổng cục TDTT đang quản lý 7 Trung tâm thể thao và tương đương gồm Trung tâm HLTTQG Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng; Trung tâm Y Doping và Y học thể thao; Trung tâm Thông tin thể dục thể thao; Trung tâm thể thao Ba Đình.

Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình thuộc quản lý của Tổng cục TDTT. Tổng cục TDTT hiện cũng quản lý 1 bệnh viện chuyên ngành là bệnh viện thể thao Việt Nam, 1 ấn phẩm báo chí là Tạp chí thể thao Việt  Nam, 1 Viện khoa học thể thao Việt Nam... Tổng cục TDTT có Tổng cục trưởng và không quá 4 Phó tổng cục trưởng.

MINH CHIẾN

Tin cùng chuyên mục