Các môn khác

Tổng cục TDTT được đề nghị giữ nguyên chức năng

SGGPO
Dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 79/2017NĐ-CP (ngày 17-7-2017) quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VH-TT-DL đang được cơ quan liên quan thẩm định.

Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình do Tổng cục TDTT quản lý.

Khu Liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình do Tổng cục TDTT quản lý.

Theo đề xuất tại dự thảo, Bộ VH-TT-DL đề xuất giữ ổn định 21 cơ quan hành chính và 5 đơn vị sự  nghiệp phục vụ nhà nước theo Nghị định số 79/2017NĐ-CP (ngày 17-7-2017). Ở Nghị định trên, Bộ VH-TT-DL có 3 Tổng cục và tương đương (gồm Tổng cục TDTT, Tổng cục Du lịch, Ban quản lý làng văn hóa-du lịch Việt Nam) nên trong dự thảo xây dựng nghị định mới, cơ quan Bộ VH-TT-DL đề xuất giữ nguyên không đổi. 

Thể thao là một trong những lĩnh vực được đánh giá có đóng góp quan trọng và việc phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện chủ trương tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế của đất nước. 

Tổng cục TDTT đáp ứng các tiêu chí thành lập Tổng cục. Đơn vị này có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực lớn. Việc duy trì Tổng cục TDTT được xác định là phù hợp với thông lệ quốc tế qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hội nhập quốc tế về thể dục thể thao. Mô hình cơ quan quản lý nhà nước về thể dục thể thao độc lập cũng là mô hình phát triển trên thế giới. 

Tổng cục TDTT vẫn là cơ quan được Bộ VH-TT-DL cấp ngân sách nhà nước cho các hoạt động hàng năm về tổ chức thi đấu, tập huấn tập luyện trong nước và quốc tế đối với các lĩnh vực thể thao của quốc gia. Ở dự toán ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2021 của Bộ VH-TT-DL theo Quyết định 667/QĐ-BVHTTDL (22-2-2021) thì Tổng cục TDTT được cấp 90 ngàn USD về ngoại tệ và gần 157 tỉ đồng là ngân sách hoạt động của năm.

Tổng cục TDTT được đề nghị giữ nguyên chức năng ảnh 1 Đội ngũ quản lý ngành TDTT của Tổng cục TDTT.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục TDTT thuộc Bộ VH-TT-DL đã được quy định rõ trong Quyết định số 21/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 7-5-2018. Ở cơ cấu tổ chức thì hiện Tổng cục TDTT có 18 cơ quan trực thuộc, trong đó các Vụ thể thao thành tích cao 1, Vụ thể thao thành tích cao 2, Vụ thể thao quần chúng là những cơ quan tham vấn về chuyên môn. Tổng cục TDTT đang quản lý 7 Trung tâm thể thao và tương đương gồm Trung tâm HLTTQG Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng; Trung tâm Y Doping và Y học thể thao; Trung tâm Thông tin thể dục thể thao; Trung tâm thể thao Ba Đình. 

Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình thuộc quản lý của Tổng cục TDTT. Tổng cục TDTT hiện cũng quản lý 1 bệnh viện chuyên ngành là bệnh viện thể thao Việt Nam, 1 ấn phẩm báo chí là Tạp chí thể thao Việt  Nam, 1 Viện khoa học thể thao Việt Nam...
Theo quy định, Tổng cục TDTT có Tổng cục trưởng và không quá 4 Phó tổng cục trưởng.

MINH CHIẾN

Tin cùng chuyên mục