Bóng đá trong nước

Đề cử Chủ tịch VFF khoá 9, ông Trần Quốc Tuấn không có đối thủ

SGGPO

LĐBĐ Việt Nam (VFF) vừa công bố danh sách tổng hợp đề cử nhân sự Ban chấp hành và Ban kiểm tra VFF khoá 9. Đáng chú ý là chức danh Chủ tịch chỉ có 1 ứng viên là ông Trần Quốc Tuấn, người đang là Quyền chủ tịch VFF. 

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn không có đối thủ ở danh sách đề cử chức danh Chủ tịch VFF khoá 9

Quyền chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn không có đối thủ ở danh sách đề cử chức danh Chủ tịch VFF khoá 9

Ngày 5-8-2022, VFF đã gửi văn bản tới 74 Tổ chức thành viên đề nghị đề cử nhân sự ứng cử các chức danh chủ chốt, Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra VFF khóa IX (nhiệm kỳ 2022-2026). Các Tổ chức thành viên của VFF đã hoàn tất thủ tục đề cử nhân sự các chức danh chủ chốt, Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra VFF khóa IX và gửi về Tiểu ban nhân sự – Ban tổ chức Đại hội.

Đề cử Chủ tịch VFF khoá 9, ông Trần Quốc Tuấn không có đối thủ ảnh 1 Ông Trần Anh Tú được đề cử 2 chức danh Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn và Phó chủ tịch phụ tránh Tài chính & vận động tài trợ
Danh sách đề cử nhân sự hợp lệ của mỗi Tổ chức thành viên không  quá 17 ứng cử viên tham gia Ban chấp hành, không quá 03 ứng cử viên tham gia Ban Kiểm tra và đảm bảo danh sách đề cử nhân sự đã được người có thẩm quyền của Tổ chức thành viên xác nhận và người được đề cử đồng ý. Thời hạn gửi danh sách đề cử muộn nhất trong ngày 6-9-2022 (trường hợp danh sách đề cử được gửi theo đường chuyển phát nhanh thì thời điểm gửi đi sẽ căn cứ theo dấu bưu điện).
Đề cử Chủ tịch VFF khoá 9, ông Trần Quốc Tuấn không có đối thủ ảnh 2 Ông Cao Văn Chóng tiếp tục nhận được đề cử chức danh Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại 
Danh sách tổng hợp đề cử, tính từ ngày 9-9 như sau:

 Chủ tịch: Trần Quốc Tuấn

 Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn: Dương Nghiệp Khôi, Trần Anh Tú, Trần Quốc Tuấn, Vũ Tiến Thành, Phạm Ngọc Viễn. 

 Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ: Nguyễn Trung Kiên, Lê Văn Thành, Trần Anh Tú. 

 Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại: Lê Hoài Anh, Cao Văn Chóng, Nguyễn Quốc Hội, Nguyễn Thị Hoàng Phương, Nguyễn Xuân Vũ. 

 Ngoài ra còn có 37 ứng viên của Ủy viên Ban chấp hành

QUỐC CƯỜNG

Tin cùng chuyên mục