Các môn khác

Ban tổ chức SEA Games 31 được bổ sung 499 tỉ đồng

SGGPO

Chính phủ đã bổ sung 499 tỉ đồng cho Ban tổ chức SEA Games dành cho công tác để chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31.

SEA Games 31 đã có thêm kinh phí tổ chức từ Chính phủ.

SEA Games 31 đã có thêm kinh phí tổ chức từ Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 414/QĐ-TTg (ngày 1-4-2022) về việc bổ sung 449 tỉ đồng để chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31.

Theo Quyết định, thông tin ghi rõ “Bổ sung 449 tỉ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách Trung ương năm 2022 để chuẩn bị, tổ chức SEA Games 31, trong đó: Bổ sung cho 4 Bộ, cơ quan Trung ương là 378,3 tỷ đồng; bổ sung cho Thành phố Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là 70,7 tỷ đồng. Đồng thời, các Bộ: Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm toàn diện về tính đầy đủ, chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, đúng chế độ, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Trước đó, vào tháng 1 năm nay, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng ký Quyết định số 2261/QĐ-TTg bổ sung 301 tỉ đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp thể dục thể thao của ngân sách Trung ương năm 2021 để thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên cần thiết chuẩn bị cho SEA Games 31.

SEA Games 31 sẽ diễn ra từ ngày 12 tới 23-5.

MINH CHIẾN

Tin cùng chuyên mục